Grundvattennivåer i förhållande till de normala för årstiden

Välj magasintyp:
Välj magasintyp:
Karta som visar grundvattensituation
Karta som visar grundvattensituation
Karta som visar grundvattensituation
Karta som visar grundvattennivå
 • Mycket över normal
 • Över normal
 • Normal
 • Under normal
 • Mycket under normal
 • Extremt hög
 • Mycket hög
 • Hög
 • Normal
 • Låg
 • Mycket låg
 • Extremt låg