Mätstationer

Stations­namn Välj för
diagram
Visa på
karta
Ladda ned
data
Inga stationer valda
Max 8 stationer kan väljas för diagramvisning samtidigt

Välj flera stationer för att jämföra deras nivåer och fyllnadsgrader.
Välj en station för att kunna visa alla diagramtyper och bakgrunder.

Diagram

Här kan du visa interaktiva diagram för uppmätta och beräknade data för mätstationer.

  1. Sök eller välj stationer ovan
  2. Markera minst en station i listan över mätstationer
  3. Klicka på knappen Visa i diagram

Diagramfunktioner

Dataserier

Dataserier kan slås av och på genom att klicka på serienamnet.

Peka på datapunkter i diagrammet för att visa deras värde.

Observera att vissa dataserier bara har värden för en kort tidsperiod och därför kanske inte syns i det inställda tidsintervallet.

Alternativ

Via knappen Diagramalternativ kan diagrammet visas i fullskärm, skrivas ut eller laddas ned i olika format (fullskärm fungerar inte på iPhone).

Tidsintervall

Justera tidsintervallets längd via knapparna med förvalda intervall, datumfälten eller genom att dra i zoompanelens sidohandtag.

I zoompanelen kan du även flytta aktuellt intervall genom att klicka bredvid intervallet, dra det aktuella intervallet eller använda nedersta rullisten.

Det går även att zooma in genom att klicka och rita en rektangel i diagramytan. På pekskärmar sker zoomning genom att nypa med två fingrar.

Normalt visas en datapunkt per dag. Vid val av längre tidsintervall grupperas datapunkter om de ligger tätt och då visas istället en datapunkt med medelvärde per vecka eller månad. Peka i diagramytan för att se datapunktens värde och gruppering.