Diagram

Här kan du visa ett interaktivt diagram för uppmätta parametrar.

Börja genom att klicka på en regional eller nationell miljöövervakningsstation i kartan.

Diagram

Fel vid inläsning av data för diagram.

Diagram

Fel vid laddning av kartinformation.

Laddar diagram...

Diagramdata saknas för denna station.

Diagramfunktioner

Alternativ

Via knappen Diagramalternativ kan diagrammet visas i fullskärm, skrivas ut eller laddas ned i olika format.

Parameterval

Visa dataserier för upp till fyra olika parametrar samtidigt för att jämföra deras förändring över tid. I mobilvy visas en parameter i taget.

Dataserier slås på och av genom att klicka på parameternamnet intill diagrammet.

Parametrar som helt saknar mätningar för en viss miljöövervakningsstation visas inte.

Tidsintervall

Zooma in genom att klicka och rita en rektangel i diagramytan. På pekskärmar sker zoomning genom att nypa med två fingrar.

Enheter och värdeintervall

De flesta parametrar visas på individuella y-axlar eftersom värdena visas i olika enheter och ibland vitt skilda värdeintervall. I några fall visas två parametrar på samma y-axel, det gäller parametrarna för konduktivitet, pH och löst syre.