Ladda ned data

SGU har övervakat grundvattennivåer i olika delar av Sverige sedan 1966. Generellt har manuella mätningar utförts två gånger per månad och automatiska mätningar sex gånger per dygn.

Läs mer om hur SGU mäter grundvattennivåer

Här kan du ladda ned SGUs data för grundvattennivåer uppdelat per län. För automatiska mätningar redovisas här endast medelvärdet för varje dygn. Vill du ladda ner samtliga mätningar för några specifika stationer kan du göra det via SGUs kartvisare (nytt fönster)

Grundvattennivåer kan laddas ned i formaten CSV och JSON. Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data.

Produktbeskrivning för grundvattennivåer (nytt fönster)

Licens

Data nedan får användas enligt Creative Commons Erkännande 4.0.

Läs om licensvillkor för Creative Commons Erkännande 4.0 (nytt fönster)

CSV

JSON