Grundvattennivåer i förhållande till de normala för årstiden

Kartorna uppdaterade

Kartorna uppdaterade

Välj magasintyp:
Välj magasintyp:

Nuläge

Karta som visar nuläget för grundvattenivån

Framtida grundvatten­nivåer för olika väderutvecklingar

Välj antal dagar framåt i tiden:

Torrt

Karta som visar scenario vid torrt väder

Normalt

Karta som visar scenario vid normalt väder

Blött

Karta som visar scenario vid blött väder
 • Mycket över normal
 • Över normal
 • Normal
 • Under normal
 • Mycket under normal
 • Extremt hög
 • Mycket hög
 • Hög
 • Normal
 • Låg
 • Mycket låg
 • Extremt låg