• 86 - 100
 • 66 - 85
 • 35 - 65
 • 15 - 34
 • 0 - 14
 • 86 - 100
 • 66 - 85
 • 35 - 65
 • 15 - 34
 • 0 - 14
 • 93,5 - 100
 • 80,5 - 93,5
 • 62,5 - 80,5
 • 37,5 - 62,5
 • 19,5 - 37,5
 • 6,5 - 19,5
 • 0 - 6,5
 • 93,5 - 100
 • 80,5 - 93,5
 • 62,5 - 80,5
 • 37,5 - 62,5
 • 19,5 - 37,5
 • 6,5 - 19,5
 • 0 - 6,5

Diagram

Klicka på ett färglagt område i kartan för att visa diagram för fyllnadsgrad.

Diagram

Diagram visas endast för "Fyllnadsgrad".

Område utan data

Det här området saknar data för den här magasintypen.

Välj ett färglagt område eller byt magasintyp och prova igen.

Diagram

Fel vid inläsning av data för diagram.

Diagram

Fel vid laddning av kartinformation.

Laddar diagram...

Diagramfunktioner

Alternativ

Via knappen Diagramalternativ kan diagrammet visas i fullskärm, skrivas ut eller laddas ned i olika format.

Tidsintervall

Justera tidsintervallets längd via knapparna med förvalda intervall, datumfälten eller genom att dra i zoompanelens sidohandtag.

I zoompanelen kan du även flytta aktuellt intervall genom att klicka bredvid intervallet, dra det aktuella intervallet eller använda nedersta rullisten. Du kan även dra i huvuddiagrammet för att finjustera intervallet.

Normalt visas en datapunkt per dag. Vid val av längre tidsintervall grupperas datapunkter och då visas istället en datapunkt med medelvärde per vecka eller månad. Peka i diagramytan för att se datapunktens värde och gruppering.