Vecka

Kartorna uppdaterade

Grundvattennivå

Jämförelse med samtliga nivåer för perioden 1961 -

Karta över Sverige som visar aktuell fyllnadsgrad för små magasin Cirkulär spinner som visar att kartan laddas in
 • Ovanligt hög
 • Hög
 • Ganska hög
 • Nära medel
 • Ganska låg
 • Låg
 • Ovanligt låg

Avvikelse

Jämförelse med nivåer under motsvarande vecka, perioden 1961 -

Karta över Sverige som visar aktuella grundvattennivåer för små magasin Cirkulär spinner som visar att kartan laddas in
 • Mycket över normal
 • Över normal
 • Normal
 • Under normal
 • Mycket under normal

Vecka

Kartorna uppdaterade

Grundvattennivå

Jämförelse med samtliga nivåer för perioden 1961 -

Karta över Sverige som visar aktuell fyllnadsgrad för stora magasin Cirkulär spinner som visar att kartan laddas in
 • Ovanligt hög
 • Hög
 • Ganska hög
 • Nära medel
 • Ganska låg
 • Låg
 • Ovanligt låg

Avvikelse

Jämförelse med nivåer under motsvarande vecka, perioden 1961 -

Karta över Sverige som visar aktuella grundvattennivåer för stora magasin Cirkulär spinner som visar att kartan laddas in
 • Mycket över normal
 • Över normal
 • Normal
 • Under normal
 • Mycket under normal