Aktuella grundvatten­nivåer

Aktuella grundvattennivåer visas i två olika typer av kartor. Antingen som Grundvattennivåer, vilket är i förhållande till normalt för årstiden, eller Fyllnadsgrad, vilket är i förhållande till normalt oavsett årstid. Du väljer själv vilken typ du vill se. Kartorna uppdateras varje tisdag klockan 12.

Visa karta och information för:

Grundvattennivåer i förhållande till de normala för årstiden, vecka

Kartorna uppdaterade

Små magasin

Karta över Sverige som visar aktuella grundvattennivåer för små magasin
 • Mycket över de normala
 • Över de normala
 • Normala
 • Under de normala
 • Mycket under de normala

Stora magasin

Karta över Sverige som visar aktuella grundvattennivåer för stora magasin
 • Mycket över de normala
 • Över de normala
 • Normala
 • Under de normala
 • Mycket under de normala

Om kartor för grundvattennivåer

Kartorna visar grundvattennivåer i förhållande till de normala för årstiden. De tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med nivåer för motsvarande årstid under åren 1961 till och med föregående år. Kartorna visar en generell situation för naturliga grundvattennivåer. Lokala avvikelser kan förekomma, speciellt i grundvattenmagasin som är påverkade av vattenuttag. SGU beräknar grundvattennivåer med hjälp av en modell baserad på tidigare uppmätta grundvattennivåer samt väderdata.

Hur gör SGU kartor för grundvattennivåer?

Grundvattennivåer i förhållande till de normala oavsett årstid, vecka

Kartorna uppdaterade

Små magasin

Karta över Sverige som visar aktuell fyllnadsgrad för små magasin
 • Extremt hög
 • Mycket hög
 • Hög
 • Normal
 • Låg
 • Mycket låg
 • Extremt låg

Stora magasin

Karta över Sverige som visar aktuell fyllnadsgrad för stora magasin
 • Extremt hög
 • Mycket hög
 • Hög
 • Normal
 • Låg
 • Mycket låg
 • Extremt låg

Om kartor för fyllnadsgrad

Kartorna visar fyllnadsgrad vilket är grundvattennivåer i förhållande till de normala oavsett årstid. De tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga nivåer under åren 1961 till och med föregående år. Kartorna visar en generell situation för naturliga grundvattennivåer. Lokala avvikelser kan förekomma, speciellt i grundvattenmagasin som är påverkade av vattenuttag. SGU beräknar grundvattennivåer med hjälp av en modell baserad på tidigare uppmätta grundvattennivåer samt väderdata.

Hur gör SGU kartor för grundvattennivåer?

Om stora och små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. Små magasin återfinns i princip i hela Sverige i till exempel morän och urberg. Både grävda och borrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, dvs. vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. Stora magasin ofta av sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) samt i vissa områden med sedimentär berggrund. Stora magasin är inte lika allmänt förekommande i Sverige som små magasin. Stora grundvattenmagasin är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen, där närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Vad är stora och små grundvattenmagasin?

Senast uppdaterad: 2020-08-21