Grundvatten­nivåer

Foto på blå vägskylt med vit text som visar ortsnamnet Grundvattnet. I bakgrunden syns skog.
Foto: Britt-Marie Ek, SGU.

Är månadens grundvattennivåer normala för årstiden? Kan jag själv få tillgång till data för grundvattennivåer?

Detta och en del annat om grundvattennivåer och SGUs arbete med nivåövervakning kan du få svar på här.

Sidan är under uppbyggnad och vissa funktioner kommer att bli tillgängliga senare under 2020.