logotypTillgänglighetsredogörelseHjälpKontakta KundtjänstOm GeoLagret< Till sgu.se

Översikt


Handledning för jordartsgeologiska kartor och databaser över Sverige, SGU-rapport 2021:17Skriv ut Öppna denna i GeoLagret HTML

Länk till posten

Beskrivning: Denna rapport beskriver hur SGUs jordartsgeologiska information kan användas. Denna ­information omfattar dels kartor som redovisar jordarternas geografiska fördelning, dels ­annan information som exempelvis redovisar jordarternas fördelning på djupet. För att fullt ut kunna förstå den jordartsgeologiska informationen är det fördelaktigt att ha en kunskap om de processer som en gång avsatt jordarterna och hur dessa påverkat deras egenskaper. ­Rapporten inleds därför med en beskrivning som på ett generellt sätt beskriver Sveriges utveckling under den geologiska period som benämns kvartär. Därefter följer ett avsnitt som beskriver jordarternas egenskaper och bildningsmiljö. I det sista avsnittet beskrivs SGUs jordartsgeologiska information och hur den kan användas för att rent praktiskt förstå för­hållandena på en viss plats. Tanken är att rapporten ska kunna läsas från början till slut men att det även lätt ska vara möjligt att hitta avsnitt som berör de frågeställningar som man är intresserad av. Längst bak i rapporten finns en ordlista som förklarar de termer som nämns i texten. I många av SGUs kartbladsbeskrivningar finns beskrivningar som liknar denna, men ett syfte med denna rapport är att redovisa en generell beskrivning där det finns information som är relevant för alla delar av landet.
Författare: Cecilia Karlsson, Gustav Sohlenius, Gustaf Peterson Becher
Publiceringsdatum: 2021-03-08
Antal sidor: 83
Beskrivning av produkttyp/serie:
SGU-rapporter
SGU-rapporter omfattar såväl projektrapporter som geologiska beskrivningar. Rapporterna har tagits fram i samband med externa uppdrag, interna forsknings- och utvecklingsprojekt, utvärderingar, seminarieprogram och liknande. Av den anledningen kan språklig karaktär, syfte och målgrupp variera. Serien har givits ut sedan 1999.
Relationer till andra produkter:
Till intern organisationskod 84054