logotypTillgänglighetsredogörelseHjälpKontakta KundtjänstOm GeoLagret< Till sgu.se

Översikt


Inventory of mineral resources in northeastern Norrbotten County, Sweden, SGU-rapport 2020:09Skriv ut Öppna denna i GeoLagret HTML

Länk till posten

Beskrivning: Rapporten beskriver resultaten inom projektet ”Nordöstra Norrbottens malm och mineral”, vars syfte var att sammanställa och förbättra den geologiska informationen och kunskapen om områdets mineral- och bergartsförekomster. I rapporten sammanfattas information om fyndigheterna inom området, dels från befintlig geologisk information och dels från eventuellt fältbesök inom projektets ram. I rapporten presenteras också en sammanfattning av områdets berggrundsgeologi och mineralförekomsternas relation till de geologiska enheterna. Beskrivningen av förekomsterna görs områdesvis och är inom varje delområde redovisade under olika rubriker beroende på typ av förekomst.
Författare: Torbjörn Bergman, Fredrik Hellström
Publiceringsdatum: 2020-03-23
Antal sidor: 175
Beskrivning av produkttyp/serie:
SGU-rapporter
SGU-rapporter omfattar såväl projektrapporter som geologiska beskrivningar. Rapporterna har tagits fram i samband med externa uppdrag, interna forsknings- och utvecklingsprojekt, utvärderingar, seminarieprogram och liknande. Av den anledningen kan språklig karaktär, syfte och målgrupp variera. Serien har givits ut sedan 1999.
Gjorda förändringar: 2021-04-23: Changes implemented April 23, 2021. Section The Pajala area, page 98. Figure 69 has been replaced. The figure previously showed the same map as figure 68.