logotypTillgänglighetsredogörelseHjälpKontakta KundtjänstOm GeoLagret< Till sgu.se

Översikt


Våtmarker och grundvattenbildning - om möjligheten till ökad kapacitet vid grundvattentäkter på Gotland, SGU-rapport 2017:01Skriv ut Öppna denna i GeoLagret HTML

Länk till posten

Författare: Peter Dahlqvist, Magdalena Thorsbrink, Björn Holgersson, Jakob Nisell, Lena Maxe
Publiceringsdatum: 2017-01-01
Antal sidor: 71
Beskrivning av produkttyp/serie:
SGU-rapporter
SGU-rapporter omfattar såväl projektrapporter som geologiska beskrivningar. Rapporterna har tagits fram i samband med externa uppdrag, interna forsknings- och utvecklingsprojekt, utvärderingar, seminarieprogram och liknande. Av den anledningen kan språklig karaktär, syfte och målgrupp variera. Serien har givits ut sedan 1999.
Gjorda förändringar: 2021-07-01: Rapporten har anpassats till nu gällande förhållanden. Viss saknad metadata tillagd.