logotypTillgänglighetsredogörelseHjälpKontakta KundtjänstOm GeoLagret< Till sgu.se

Översikt


Sveriges miljöövervakning av grundvatten år 2020 – Kartläggning av länsvisa behov och brister, SGU-rapport 2021:22Skriv ut Öppna denna i GeoLagret HTML

Länk till posten

Beskrivning: Sveriges grundvattenövervakning uppfyller för närvarande inte kraven i EUs vattendirektiv, vilka införlivas i svensk lagstiftning via Vattenförvaltningsförordningen och myndighetsföreskrifter. För att kartlägga var övervakningen av grundvatten är bristfällig, och därmed ge underlag till revideringar av övervakningsprogram, har Sveriges geologiska undersökning (SGU) jämfört miljöövervakningsbehovet för grundvatten (framtaget inom den myndighetsgemensamma handlingsplanen ”Full koll på våra vatten”) med befintlig grundvattenövervakning i Sveriges alla län. I jämförelsen har en gruppering av grundvattenförekomster tillämpats på övervakningen av grundvattenkvalitet, medan strategin för utbyggnaden av SGUs grundvattennät varit utgångspunkten för övervakningen av grundvattennivåer. Arbetet har utförts på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) under åren 2019–2021. Resultaten från uppdraget har sammanställts i länsvisa bristanalysunderlag och PM, som levererats till och diskuterats med samtliga länsstyrelser i samband med revideringen av de regionala miljöövervakningsprogrammen. Denna rapport sammanställer de länsvisa jämförelserna till en nationell bild över övervakningssituationen för grundvatten i Sverige år 2020.
Författare: Paulina Bastviken, Kajsa Bovin, Anna Lindahl, Emil Fagerstrom, Liselotte Tunemar, Anna-Klara Elenström
Publiceringsdatum: 2021-06-28
Antal sidor: 684
Beskrivning av produkttyp/serie:
SGU-rapporter
SGU-rapporter omfattar såväl projektrapporter som geologiska beskrivningar. Rapporterna har tagits fram i samband med externa uppdrag, interna forsknings- och utvecklingsprojekt, utvärderingar, seminarieprogram och liknande. Av den anledningen kan språklig karaktär, syfte och målgrupp variera. Serien har givits ut sedan 1999.
Relationer till andra produkter:
Till intern organisationskod 42255