logotypTillgänglighetsredogörelseHjälpKontakta KundtjänstOm GeoLagret< Till sgu.se

Översikt

SR.Havsbottenyttäcke 1:100 000Skriv ut Öppna denna i GeoLagret HTML

Länk till posten

Resurstyp Datamängd
Datum för metadata 2022-11-29
Sammanfattning
SR.Havsbottenyttäcke 1:100 000 är en transformerad version av SGUs produkt Maringeologi 1:100 000 i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Havsområden. Endast karterade områden utanför territorialgränsen redovisas.

Maringeologi 1:100 000 innehåller uppgifter om jordarternas och bergets utbredning inom svenskt territorialhav och svensk ekonomisk zon (EEZ) och har för detta ändamål kodats om till Inspires kodlista för havsbottenyttäcke. För närvarande är endast områden utanför svenskt territorialhav offentligt tillgängliga.
Ämnesområden Geovetenskap,Kust och hav
Ansvarig organisation Sveriges geologiska undersökning, kundservice@sgu.se
Datum ( Publicering ) 2021-10-20
Datum ( Skapande ) 2021-10-20
Online-länkar

Information om resurs

Identfiering
Titel SR.Havsbottenyttäcke 1:100 000
Alternativ titel SR.SeaBedArea 1:100 000
Datum ( Publicering )
Datum ( Skapande ) 2021-10-20
Geologiska data - databaser och karttjänster
Identifierare för resurs d801d8d4-2cb3-11ec-8d3d-0242ac130003
Kontakt
Ansvarig organisation Sveriges geologiska undersökning, kundservice@sgu.se
Beskrivning av resurs
Sammanfattning
SR.Havsbottenyttäcke 1:100 000 är en transformerad version av SGUs produkt Maringeologi 1:100 000 i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Havsområden. Endast karterade områden utanför territorialgränsen redovisas.

Maringeologi 1:100 000 innehåller uppgifter om jordarternas och bergets utbredning inom svenskt territorialhav och svensk ekonomisk zon (EEZ) och har för detta ändamål kodats om till Inspires kodlista för havsbottenyttäcke. För närvarande är endast områden utanför svenskt territorialhav offentligt tillgängliga.
Status Pågående
Klassificering
Ämnesområden Geovetenskap,Kust och hav
Initiativ ( Tema ) Inspire
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 ( Tema ) Havsområden
SGU Resurstyp ( Tema ) Databas
SGU Informationsdomän ( Tema ) Maringeologi
SGU Resurstyp ( Tema ) Databas
Information om utsträckningar
Utsträckning
Geografisk utsträckning
Identifierare för geografisk utsträckning produkt:TACK_MALO
Västligaste longitud 10.03
Östligaste longitud 24.23
Sydligaste latitud 54.95
Nordligaste latitud 65.90
Tidsmässig utsträckning
Från - Till 1969     -     
Beskrivning av resurs
Skalfaktor 100000
Rumslig representation Vektor
Språk i resurs Engelska
Referenssystem
Rumsligt referenssystem http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
Referenssystem
Rumsligt referenssystem http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006

Distribution

Distributionskontakt Sveriges geologiska undersökning - Kundservice Box 670 Uppsala 751 28 Sverige
+46(0)18-17 90 00 - www.sgu.se
Format GML (3.2)
Online-länkar

Kvalitet

Kvalitetsinformation
Tillkomsthistorik
SR.Havsbottenyttäcke 1:100 000 är en transformerad version av SGUs produkt Maringeologi 1:100 000 i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Havsområden. Endast karterade områden utanför territorialgränsen redovisas.

Maringeologi 1:100 000 innehåller uppgifter om jordarternas och bergets utbredning inom svenskt territorialhav och svensk ekonomisk zon (EEZ) och har för detta ändamål kodats om till Inspires kodlista för havsbottenyttäcke. För närvarande är endast områden utanför svenskt territorialhav offentligt tillgängliga.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) bedriver en marin¬geologisk kartering av det svenska kontinentalsockelområdet. Den maringeologiska karteringen har pågått sedan 1969. Syftet med undersökningen är att ta fram kunskap och information avseende havsbottnens sammansättning, egenskaper och uppbyggnad som underlag i kustzons- och havsplanering samt i arbetet med de marina direktiven och nationella miljömål. Maringeologisk undersökning bygger i stor utsträckning på hydroakustiska mätningar och sedimentprovtagning samt visuella bottenobservationer. De hydroakustiska mätningarna innefattar bottenpenetrerande mätningar (akustisk profilering) samt bottenyteavbildande mätningar. Bottenpenetrerande mätningar görs med s.k. sedimentekolod och seismisk utrustning vilka ger en akustisk bild av havsbottnens vertikala uppbyggnad, från bottenytan ned till den övre delen av berggrunden. Bottenyteavbildande mätningar (akustisk bottenavsökning) har för denna produkt utförts med sidoavsökande sonar. Mätningar med den bogserande sidoavsökande sonaren ger en yttäckande avbildning av havsbottenytans hårdhet. De hydroakustiska data som samlats in tolkas till geologiska förhållanden. Tolkningarna utgår från ett antal platser där såväl mätningar som direkta sedimentprovtagningar och visuella observationer av de geologiska förhållandena gjorts. De sedimentprovtagare som används är olika varianter av gripskopor, lådprovtagare och rörprovtagare. Maximal kärnlängd som kan erhållas är 6 meter. Provtagare väljs efter syfte med provtagningen samt förväntad jordart. Provtagningarna föregås av en besiktning av bottenytan med hjälp av undervattenskamera. Efter insamling och bearbetning görs en geologisk tolkning av materialet, för presentation i skala 1:100 000.
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens Halvårsvis
Anmärkning
Informationen uppdateras fortlöpande allteftersom nya områden undersöks. Undersökningar sker enligt en plan som fastställs årligen. Det förkommer också att redan undersökta områden uppdateras i de fall det tillkommer information som medför anledning till revision.
Kvalitetsrapport
Typ av kvalitetsrapport fullständighet brist
Måttbenämning Yttäckning - täckningsgrad
Kvantitativ Kvalitetsrapport
Värdetyp kvot
Value 3175/3175
Överensstämmelsarapport
Typ av kvalitetsrapport domänkonsistens - om alla värden ligger inom domänen
Titel INSPIRE Data Specification on Sea regions - Draft Technical Guidelines
Datum ( Publicering ) 2010-12-08
Beskrivning Se refererad specifikation
Överensstämmelse true
Överensstämmelsarapport
Typ av kvalitetsrapport domänkonsistens - om alla värden ligger inom domänen
Titel KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster
Datum ( Publicering ) 2010-12-08
Beskrivning https://www.geodata.se/globalassets/dokumentarkiv/regelverk/inspire/ir_interoperabilitet.pdf
Överensstämmelse true

Restriktioner

Begränsningar i offentlig åtkomst Inga begränsningar i publik åtkomst
inga begränsningar
Åtkomstrestriktioner Inga tillämpliga villkor
inga tillämpliga villkor
Användningsrestriktioner Creative commons Erkännande 4.0 Internationell
Licens för användning CC-BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Användbarhetsbegränsningar

Relaterad Information

Objektinformation

Planerade resurser

Information om metadata

Språk i metadata Svenska
Datum för metadata ? 2022-11-29
Resurstyp Datamängd
Metadatastandard SS-EN-ISO-19115:2005-NMDP 4.0
Version av metadatastandard 4.0
Identifierare för metadatamängden 9ba8de1b-4486-48a9-b55f-f3e3ee0bcbd2
Metadatakontakt Sveriges geologiska undersökning - Kundservice Box 670 Uppsala 751 28 Sverige
+46(0)18-17 90 00 - www.sgu.se
Resursklass Nationell Geodataportal
Resursklass Nationell Geodataportal

Alla metadata


Information om resurs
Identfiering
Titel SR.Havsbottenyttäcke 1:100 000
Alternativ titel SR.SeaBedArea 1:100 000
Datum ( Publicering )
Datum ( Skapande ) 2021-10-20
Geologiska data - databaser och karttjänster
Identifierare för resurs d801d8d4-2cb3-11ec-8d3d-0242ac130003
Kontakt
Ansvarig organisation Sveriges geologiska undersökning, kundservice@sgu.se
Beskrivning av resurs
Sammanfattning
SR.Havsbottenyttäcke 1:100 000 är en transformerad version av SGUs produkt Maringeologi 1:100 000 i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Havsområden. Endast karterade områden utanför territorialgränsen redovisas.

Maringeologi 1:100 000 innehåller uppgifter om jordarternas och bergets utbredning inom svenskt territorialhav och svensk ekonomisk zon (EEZ) och har för detta ändamål kodats om till Inspires kodlista för havsbottenyttäcke. För närvarande är endast områden utanför svenskt territorialhav offentligt tillgängliga.
Status Pågående
Klassificering
Ämnesområden Geovetenskap,Kust och hav
Initiativ ( Tema ) Inspire
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 ( Tema ) Havsområden
SGU Resurstyp ( Tema ) Databas
SGU Informationsdomän ( Tema ) Maringeologi
SGU Resurstyp ( Tema ) Databas
Information om utsträckningar
Utsträckning
Geografisk utsträckning
Identifierare för geografisk utsträckning produkt:TACK_MALO
Västligaste longitud 10.03
Östligaste longitud 24.23
Sydligaste latitud 54.95
Nordligaste latitud 65.90
Tidsmässig utsträckning
Från - Till 1969     -     
Beskrivning av resurs
Skalfaktor 100000
Rumslig representation Vektor
Språk i resurs Engelska
Referenssystem
Rumsligt referenssystem http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
Referenssystem
Rumsligt referenssystem http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006

Distribution
Distributionskontakt Sveriges geologiska undersökning - Kundservice Box 670 Uppsala 751 28 Sverige
+46(0)18-17 90 00 - www.sgu.se
Format GML (3.2)
Online-länkar

Kvalitetsinformation
Tillkomsthistorik
SR.Havsbottenyttäcke 1:100 000 är en transformerad version av SGUs produkt Maringeologi 1:100 000 i syfte att uppfylla Inspire dataspecifikation för tema Havsområden. Endast karterade områden utanför territorialgränsen redovisas.

Maringeologi 1:100 000 innehåller uppgifter om jordarternas och bergets utbredning inom svenskt territorialhav och svensk ekonomisk zon (EEZ) och har för detta ändamål kodats om till Inspires kodlista för havsbottenyttäcke. För närvarande är endast områden utanför svenskt territorialhav offentligt tillgängliga.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) bedriver en marin¬geologisk kartering av det svenska kontinentalsockelområdet. Den maringeologiska karteringen har pågått sedan 1969. Syftet med undersökningen är att ta fram kunskap och information avseende havsbottnens sammansättning, egenskaper och uppbyggnad som underlag i kustzons- och havsplanering samt i arbetet med de marina direktiven och nationella miljömål. Maringeologisk undersökning bygger i stor utsträckning på hydroakustiska mätningar och sedimentprovtagning samt visuella bottenobservationer. De hydroakustiska mätningarna innefattar bottenpenetrerande mätningar (akustisk profilering) samt bottenyteavbildande mätningar. Bottenpenetrerande mätningar görs med s.k. sedimentekolod och seismisk utrustning vilka ger en akustisk bild av havsbottnens vertikala uppbyggnad, från bottenytan ned till den övre delen av berggrunden. Bottenyteavbildande mätningar (akustisk bottenavsökning) har för denna produkt utförts med sidoavsökande sonar. Mätningar med den bogserande sidoavsökande sonaren ger en yttäckande avbildning av havsbottenytans hårdhet. De hydroakustiska data som samlats in tolkas till geologiska förhållanden. Tolkningarna utgår från ett antal platser där såväl mätningar som direkta sedimentprovtagningar och visuella observationer av de geologiska förhållandena gjorts. De sedimentprovtagare som används är olika varianter av gripskopor, lådprovtagare och rörprovtagare. Maximal kärnlängd som kan erhållas är 6 meter. Provtagare väljs efter syfte med provtagningen samt förväntad jordart. Provtagningarna föregås av en besiktning av bottenytan med hjälp av undervattenskamera. Efter insamling och bearbetning görs en geologisk tolkning av materialet, för presentation i skala 1:100 000.
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens Halvårsvis
Anmärkning
Informationen uppdateras fortlöpande allteftersom nya områden undersöks. Undersökningar sker enligt en plan som fastställs årligen. Det förkommer också att redan undersökta områden uppdateras i de fall det tillkommer information som medför anledning till revision.
Kvalitetsrapport
Typ av kvalitetsrapport fullständighet brist
Måttbenämning Yttäckning - täckningsgrad
Kvantitativ Kvalitetsrapport
Värdetyp kvot
Value 3175/3175
Överensstämmelsarapport
Typ av kvalitetsrapport domänkonsistens - om alla värden ligger inom domänen
Titel INSPIRE Data Specification on Sea regions - Draft Technical Guidelines
Datum ( Publicering ) 2010-12-08
Beskrivning Se refererad specifikation
Överensstämmelse true
Överensstämmelsarapport
Typ av kvalitetsrapport domänkonsistens - om alla värden ligger inom domänen
Titel KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster
Datum ( Publicering ) 2010-12-08
Beskrivning https://www.geodata.se/globalassets/dokumentarkiv/regelverk/inspire/ir_interoperabilitet.pdf
Överensstämmelse true

Restriktioner
Begränsningar i offentlig åtkomst Inga begränsningar i publik åtkomst
inga begränsningar
Åtkomstrestriktioner Inga tillämpliga villkor
inga tillämpliga villkor
Användningsrestriktioner Creative commons Erkännande 4.0 Internationell
Licens för användning CC-BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
AnvändbarhetsbegränsningarInformation om metadata
Språk i metadata Svenska
Datum för metadata ? 2022-11-29
Resurstyp Datamängd
Metadatastandard SS-EN-ISO-19115:2005-NMDP 4.0
Version av metadatastandard 4.0
Identifierare för metadatamängden 9ba8de1b-4486-48a9-b55f-f3e3ee0bcbd2
Metadatakontakt Sveriges geologiska undersökning - Kundservice Box 670 Uppsala 751 28 Sverige
+46(0)18-17 90 00 - www.sgu.se
Resursklass Nationell Geodataportal
Resursklass Nationell Geodataportal