Sök mätpunkter

Mätpunkter söks fram inom en cirkel med angiven radie. Välj cirkelns radie, fyll sedan i cirkelns centrumkoordinater i SWEREF99-TM alternativt välj en centrumpunkt på kartan via knappen nedan. Observera att centrumpunkten för cirkeln måste ligga inom Sveriges landsgränser.

Visa värden för en enskild datapunkt genom att klicka i kartan när "Välj centrumpunkt på kartan" inte är aktiverat.

E-koordinat är utanför Sveriges område
N-koordinat är utanför Sveriges område

Ange en centrumpunkt först Valt område saknar mätpunkter, välj ett område med mätpunkter istället.

Geokemiska bakgrundshalter för morän i 2 mm fraktion

KM = Känslig markanvändning
MKM = Mindre känslig markanvändning
KM- och MKM-värden enligt Naturvårdsverket

Ingen statistik hittades
Kunde inte läsa in kartan

Observera att en del mätpunkter kan ligga mycket nära varandra och därför överlappar i kartan.


Fel vid PDF-genereringen