Geokartan
Position Kartor
Tillbaka

Kartor

Tillbaka

Om

Om Geokartan

Välkommen till Geokartan.

Geokartan är en applikation skapad av Sveriges geologiska undersökning, SGU. Här har du möjlighet att ta del av våra kartor över Sveriges geologi.

Vad är Geokartan?

Geokartan är en applikation som snabbt och enkelt förser dig med information om berg, jord och grundvatten i Sverige. Informationen hämtas från SGUs databaser och uppdateras ständigt, allt eftersom vi karterar nya områden. Med appens hjälp kan du exempelvis hitta närmaste källa eller se vilken typ av berggrund du står på.

För vem?

Geokartan är anpassad för att kunna användas av alla och ger grundläggande information om Sveriges geologi. Om du söker mer detaljerad information rekommenderar vi att du besöker vår webb och testar karttjänsterna där.

Vilka är SGU?

SGU är den myndighet som har hand om frågor som rör jord, berg och grundvatten. Vi kartlägger Sverige och förser såväl myndigheter och kommuner som företag och allmänhet med geologisk information och planeringsunderlag.

Vill du veta mer om oss och vad vi gör, besök oss på www.sgu.se

Tillgänglighetsredogörelse geokartan


Geologiska data
@Sveriges geologiska undersökning


Till SGUs webbplats
Geokartan på Play

Hjälp

När appen öppnas första gången kommer den vara inställd på att visa det geologiska lagret berggrund. Genom att gå in på lager kan du välja att visa andra typer av geologiska lager. Med hjälp av zoomknappen kan du zooma in och ut i kartbilden. Tänk på att några lager kräver viss inzoomning innan de blir synliga.

Med hjälp av sökfunktionen kan du hitta en ort eller en väg.

Om lagret berggrund

När du aktiverar det geologiska lagret berggrund och pekar på ett område får du information om bergartstyper och ålder.

Om lagret jordarter

När du aktiverar det geologiska lagret jordarter och pekar på ett område får du information om vilka jordarter som återfinns, exempelvis sand eller morän.

Om lagret grundvatten

När du aktiverar det geologiska lagret grundvatten och pekar på ett område får du information om bedömda uttagsmöjligheter samt vilken typ av mark.

Om lagret brunnar och källor

När du aktiverar det geologiska lagret brunnar och källor synliggörs de karterade brunnarna och källorna som symboler. För att de ska bli synliga krävs viss inzoomning.

Om lagret jorddjup

När du aktiverar det geologiska lagret jorddjup och pekar på ett område får du information om uppskattat jorddjup(djup till berg) enligt SGUs modell baserad på kända djup.