Rapportera in en brunn

Kontaktuppgifter

Jag lämnar denna rapport i egenskap av: *

Brunnsarkivuppgifter

Finns brunnen i SGUs brunnsarkiv? Kolla i Brunnsarkivet *

Brunnens eller källans plats

Markera brunnen på kartan

Eller ställ dig med mobilen (med GPS) på brunnen och tryck på Visa min plats

Brunnens egenskaper

Typ av brunn
Bifoga scannad pdf eller bildfil med brunnsprotokoll (txt, pdf , xls, xlsx, doc, docx, rtf, zip). Max. filstorlek 20 MB.

Brunnens användning

Hur är vattentillgången normalt under året?

Rapport om grundvattennivåer i brunnen

Ange grundvattennivå i cm under markytan i brunnen, nivån skall mätas när brunnen inte används.

Rapport om vattenbrist

Otillräcklig vattenmängd? Du kan ange om det finns problem med kapaciteten hos brunnen. Bortse från problem med pump och ledningar. Datum för uppgiften måste anges.
Ange datum då vattenbristen senast observerades.

Rapport om kvalitetsproblem

Dricksvattenkvalitet Ange vattnets lämplighet som dricksvatten. Läs mer om provtagning av brunnen här.
Kvalitetsproblem:
Kvalitetsproblemen gäller för vatten taget i:
Ange datum då kvalitetsproblemen senast observerades.
Ladda upp bild eller pdf med analysprotokoll från lab. Max. filstorlek 20 MB.
Datalagring av uppgifterna * Uppgifterna du lämnat ovan blir allmän handling. SGU kommer att lagra dina insända uppgifter inklusive personuppgifter. Vill du veta mer om SGUs behandling av personuppgifter, se SGUs webbplats (www.sgu.se/om-sgu/om-webbplatsen/behandling-av-personuppgifter). I de fall information görs tillgänglig genom SGUs publika tjänster kommer endast fastighetsbeteckning och position att läggas ut tillsammans med informationen om din brunn.