Sök ärenden

Diarienumret består av ett löpnummer (1‑4 siffror) samt ett årtal separerade med bindestreck, till exempel 1234‑2016.
Ange hela diarienumret om du känner till det. Det går också bra att ange hela eller del av löpnummer eller årtal.

Ange till exempel namn på undersökningstillstånd eller kommun. Del av ord ger också träff. Endast bokstäver (A‑Ö, a‑ö), siffror och blanktecken är tillåtna. Max 100 tecken.

Ange datum enligt format ÅÅÅÅ‑MM‑DD

Ange datum enligt format ÅÅÅÅ‑MM‑DD

Ange datum enligt format ÅÅÅÅ‑MM‑DD

Ange datum enligt format ÅÅÅÅ‑MM‑DD